En defensa de la llengua catalana
29/06/2002

En compliment de uns dels objetius socials del Col·lectiu Embat, es reprodueix una carta enviada al Diari de Mallorca.


“La dictadura de Gema Izquierdo

La Sra. Gema Izquierdo parlava en aquesta mateixa secció d’una dictadura del català imposada a cop de regla i d’imposicions, criticant la política lingüística que es segueix i, deia, que s’havia de parlar en castellà, en anglés i en alemany.

Afortunadament, com el que això escriu, que és nascut a Tànger (Marroc) i castellanoparlant, no tothom que ve a viure i fer feina a Mallorca, té aquest tarannà tan poc respectuós amb la terra, la cultura, la llengua, la gent que l’acull. Sense cap tipus de dubte, pens que anar a una terra diferent d’aquella on s’ha nascut implica un esforç (malgrat que aquí sigui ben petit) per apropar-se a la realitat on s’ha de conviure, sempre amb una visió molt més oberta i positiva d’Espanya que és, i ha de continuar essent, plural, amb diverses cultures i llengues.

Defensar que a Mallorca no es pugui veure cap pel·lícula en català, defensar el bilingüisme sols per a que es pugui parlar en castellà, però mai en l’altre llengua oficial, precisament la pròpìa de Mallorca, és pretendre seguir imposant la dictadura cultural i lingüística (a més de la política) que varem patir durant tants d’anys, és –es vulgui dir o no- reduïr la cultura, la llengua i la identitat pròpies de Mallorca a l’àmbit familiar, tal i com va dir el Sr. Aznar quan afirmà que parlava el català en l’intimitat, és, en defintiva voler empobrir tota la riquesa d’aquest país de la qual ens hem de sentir especialment orgullosos i que hem de llegar als nostres fills.

El català a Mallorca, perquè així ho diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, és tan oficial com pugui ser el castellà i, en conseqüència, es pot utilitzar en tots els àmbits de la vida política, econòmica i social en un pla d’igualtat amb el castellà. Igualtat que, malhauradament, no existeix, el que obliga a una continua acció de suport a la llengua pròpia -la catalana-, que es troba en una situació d’evident feblesa. Una acció que han de fer els poders públics, per imperatiu de l’Estatut d’Autonomia, amb l’implicació i participació de tota la ciutadania.

Implicació i participació en les quals vol estar el Col·lectiu Embat.”

Pàgina web : http://www.diariodemallorca.es
Correu electrònic : cartas.diariodemallorca@epi.es