www.embat.net pasa a ser www.embat.com
31/07/2002

La nova dirección de la web del Col·lectiu Embat pasa a ser www.embat.com.


El canvi del hosting ha facilitat actualitzar determinats aspectes de la web. Així s'ha creat una nova secció d'activitats, fonamentalment vinculades al Col·lectiu Embat, l'anterior secció de programes s'amplia a una més general de recomenacions, es crea un espai privat dels membres del Col·lectiu Embat mitjançant identificació d'usuari, entre d'altres millores,

Falta encara actualitzar que és embat? i altres aspectes que, als proper dies, s'aniran finalitzant.