Embat critica la col·locació de les “bústies” de fems a Sant Francesc
27/08/2002

La instal·lació del sistema de succió mecànica de residus sòlids en la part alta de Ciutat Antiga, atenta contra l’imatge de la Plaça de Sant Francesc.


El Col·lectiu Embat, a través d’una carta al director remesa el 23 d’agost, denunciava els perjudicis que la instal·lació de les noves “bústies” del sistema de succió mecànic dels residus sòlids, està representant per l’imatge de molt d’espais emblemàtics de la part alta de Ciutat Antiga.

La carta, publicada al diari "El Mundo/El Día de Baleares" el 26 d'agost (pàgina 5, cartes al Director), al Diari de Balears del 27 d'agost (pàgina 28, cartes al director) i, de forma extractada, pel “Diario de Mallorca” del 27 d'agost, a la secció de Palma, página 11), deia:

“Nova escultura per la Plaça de Sant Francesc

L’Ajuntament de Palma dins la seva política d’embelliment de la Ciutat, ha decidir –després de dotze anys-, reprendre en part el projecte del darrer govern municipal socialista encapçalat pel Batle Ramon Aguiló.

Ramon Aguiló i el seu Tinent de Batle, Nicolau Llaneras, volien situar l’escultura de Fra Juníper Serra, de Joan Mir, a una situació molt més cèntrica, dins un ampli projecte d’Oteiza de remodelació de la Plaça de Sant Francesc, continuant la feina feta a la part de Dalt Murada i places de l’entorn.

Ara, el Partit Popular, dins la seva política de substituir pedres tradicionals per altres de pitjor qualitat, fer negoci foradant pels quatre costat la Ciutat Antiga per fer aparcaments que solament un pocs volen, i de posar les boques del nou sistema de succió de fems pels llocs més emblemàtics de la nostra Ciutat, ha considerat que no hi ha res millor per millorar la perspectiva de l’Església de Sant Francesc que posar, ben enmig de la Plaça, quatre de les esmentades boques de succió, ben alienades, a major glòria del bon gust i del respecte a aquest espai tan emblemàtic.

Un exemple més, si cal, per desitjar un vent de canvi per a Palma, que faci recuperar la nostra Ciutat d’una política i d’uns polítics que els fan ben mereixedors de passar a l’oposició.”