Begoña Sánchez Muñoz, nova Vice-Presidenta del Col·lectiu Embat.
06/10/2002

L’Assemblea extraordinària celebrada el 6 d’octubre del 2002, ha elegit com a nova Vice-Presidenta del Col·lectiu Embat a Begoña Sánchez Muñoz.


La nova Vice-presidenta, infermera de professió, membre de l’Associació de Veïns de Son Fuster Nou i Ses Palmeres, d’associacions professionals i reivindicatives, incorpora una especial sensibilitat pel medi ambient i la sostenibilitat.

La nova Vice-presidenta va ingressar a Embat el 24 de juliol del 2002, mitjançant un acord de l’Assemblea del Col·lectiu celebrada aquell dia.

Correu electrònic : bsm@embat.com