IB3 convida al Col·lectiu Embat al programa “Plaça Major”
24/05/2006

Un programa produït per “nova televisió”


El increment de canals televisius ha incrementat l’oferta de programes produïts i emesos a Mallorca entre els qual es troba el de “Plaça Major”, realitzat per la productora nova televisió per a IB3.

En aquest contexts avui, una responsable de redacció de productora ens ha adreçar assenyalant que havia vist la nostra pàgina web, on es parla d’una visió de Mallorca i d’altres inquietuds, visió que considerà podrien cabre en un programa de debats com el de “Plaça Major”, on es tracta de diferents temes relacionats amb la societat de les illes.

Per part de President del Col·lectiu Embat, Carlos Aguilar, es va agrair l’atenció i l’interès que han mostrat des de aquesta productora per la nostra web i activitats. No obstant això, s’ha declinat participar per tal de mantenir la independència entre les activitats associatives i el canal de ràdio i televisió on exerceix la responsabilitat de membre del Consell d’Administració de l’Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears.

Amb tot, aquest interès mostra el seguiment de les activitats del Col·lectiu Embat i, en concret, de la seva web.