Llistat d´enllaços/links de Llocs d'Internet
1-13

9D - La Novena Dimensió
Descripció :
Fanzine Electrònic, Rol-Fantasia-CiFi
 
Valoració :
 
Web :
http://www.novenadimensio.net/portada.htm
     
Reis i Regnes. Genealogia.
Descripció :
Web de Nicolás Homar sobre genealogia, des de l'orient pròxim fins l'edad mitjana.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.homar.org/genealog/
     
Institut Nacional d'Estadística.
Descripció :
La información estadística del INE actualizada al día. Millones de datos agrupados por temas, con facilidades de búsqueda.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.ine.es/
     
Institut de la Joventut
Descripció :
El Injuve recogeix i difundeix l'informació que interesa als joves, a Espanya com fora.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.mtas.es/injuve/index2.htm
     
Refugi de Tossals Verds
Descripció :
El refugi Tossals Verds, propietat del Consell de Mallorca està destinat a facilitar la practica de l'excursionisme en totes les seves modalitats i el desenvolupament d'activitats educatives i d'investigació relacionades amb la serra de Tramuntana. 
 
Valoració :
 
Web :
http://www.conselldemallorca.net/tossals/indexcat.html
     
Observatori Astronòmic de Mallorca
Descripció :
El Observatori Astronòmic de Mallorca , situat al munipi de Costix i inaugurat el maig del 1991 a Costitx, a l'illa de Mallorca, és el primer centre astronòmic les Illes Balears i el més oriental de l'Estat Espanyol, té una doble finalitat: per una banda fomentar la recerca astronòmica i per l'altra la divulgació i l'ensenyament de l'Astronomia. L'OAM està integrat a la xarxa d'observatoris del GEA.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.oam.es/oam/entrada/entradac.htm
     
Cinema a Mallorca
Descripció :
La cartelera dels cinemes a Mallorca.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.bitel.es/cartelera
     
Teatre a Mallorca.
Descripció :
Obras de teatre que es poden veure a Mallorca.
 
Valoració :
 
Web :
ttp://www.teatre.net/
     
Teatre del Mar
Descripció :
Programació del Teatre de Mar, al Molinar de Palma.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.mallorcaweb.com/teatredelmar/
     
Espai Mallorca
Descripció :
Web de l'Espai Mallorca, centre cutural on es promociona la cultura de les Illes Balears a Catalunya.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.espaimallorca.org/
     
Arxiu del Regne de Mallorca
Descripció :
Web d'aquest Arxiu, capital per entendre l'història de Mallorca.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.caib.es/conselleries/educacio/arxregne/web/catport.htm
     
Mallorcaweb
Descripció :
Tot Mallorca a Internet. Probablement el Portal de Mallorca (i de les Illes Balears), més complent.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.mallorcaweb.com/cat/index.html
     
La web de Cosme Bonet i Bonet
Descripció :
Pàgina personal de Cosme Bonet, amb la seva trajectoria, fotos de diversos endeveniments, articles i aficions.
 
Valoració :
 
Web :
http://www.geocities.com/cosmebonet/