Assemblea anual ordinària del Col·lectiu Embat
16/01/2008

Es va aprovar la Memòria d'Activitats, el programa de treball i els pressupostos


Dia 16 de gener del 2008 es celebra l’Assemblea ordinària del Col·lectiu Embat que aprovà la memòria d’activitats i de gestió, el balanç i l’estat de comptes de l’exercici del 2007, presentats per la Directiva. Igualment s’aprovà el programa de treball i els pressupostos d’ingressos i despeses de l’associació per l’any 2008.

No es produeixin canvis en la Directiva del Col·lectiu Embat, que fou elegida a l'Assemblea del 16 de gener del 2007 pel mandat 2007/2011 (amb canvis posteriors pel que fa a la
Vicepresidencia i a la Tresoreria, acordats a l'Assemblea extraordinària del 14 de juny del 2007), en tots els casos comunicats als Registres d'Associacions de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma. La Directiva de l'associació segueix conformada per:

 Carlos Aguilar Tirado, com a President
 Isabel Romero Morilla, com a Vicepresidenta
 Maria Lluïsa Obrador Serra, com a Secretària
 María de Carmen Gómez Sánchez, com a Tresorera
 Laura Aguilar Obrador, com a Vocal representant de Joves d’Embat

A documents es pot veure/baixar la Memòria d'Activitats del Col·lectiu Embat corresponent a l'any 2007, complint d’aquesta manera la garantia al dret a la informació de les activitats de l’associació per als socis i, en general, a l’opinió pública, recollit a l’article 26è. e) dels Estatuts socials.

MActivitatsEmbat2007.31122007.pdf