L’Ajuntament de Palma dóna el sí a una proposta sobre regulació de les antenes de telefonia mòbil
06/04/2007

Després d’anys de desídia municipal


Com a conseqüència d’una oposició veïnal cada vegada més ferma contra diverses instal·lacions de telefonia mòbil a barris de Palma i a pobles de Mallorca, i a iniciativa de la candidata socialista a la Batllia de Palma, Aina Calvo, pareix que es pot iniciar la regulació d’aquestes antenes.

Així, Aina Calvo ha anunciat que, en cas de governar Palma, s’elaboraria una ordenança per regular la instal·lació d’antenes de telefonia dins el municipi.

Paral·lelament va anunciar la presentació al Ple de l’Ajuntament del 29 de març del 2007, d’una llista de proposicions per tal de que sigui l’Ajuntament qui lideri el desenvolupament de la xarxa de telefonia mòbil, i no es limiti a actuar quan el veïns de les diferents barriades afectades, cansats de tanta desídia, es decideixen a demanar explicacions. Les proposicions, finalment, varen ser aprovades per a tots els partits, essent les següents:

1.- Elaborar, amb la participació de les associacions de veïns i dels operadors de telefonia mòbil, un mapa de la localització actual de totes les estacions base instal·lades dins el municipi de Palma.

2.- Revisar de la situació legal i els expedients de totes les estacions base localitzades en el mapa i tramitar de forma urgent els expedients per la paralització immediata del servei d’aquelles estacions que operen sense llicència.

3.- Elaborar i aprovar una ordenança de regulació de les antenes de telefonia mòbil garantint l’aplicació de les màximes restriccions dins el marc de la normativa vigent i la seva actualització permanent.

4.- Dur a terme controls periòdics de les emissions a les estacions base per tal de clausurar de manera immediata aquelles que no compleixin els requisits establerts a la normativa vigent i puguin suposar un risc per a la salut.

5.- Elaborar, donant compliment a l’article 94 de la Llei de Capitalitat, un estudi de detall de la xarxa de telecomunicacions dins el terme municipal de Palma, on es determinaran les àrees mes òptimes d’emplaçament i es concretaran els punt idonis d’ubicació, arribant a acords amb els operadors per tal de evitar la proliferació d’antenes de manera poc ordenada.

6.- Revisió de la normativa de concessió de llicències per a la instal·lació i funcionament de noves estacions base per tal d’adequar-la al tipus de servei.

Des del Col·lectiu Embat valorem de forma positiva aquestes iniciaves, desitjant que tinguin repercussions en situacions com les que denunciàrem al mes de març del 2004 (veure l’enllaç), on juntament amb l’Associació de Pares i Mares de Col·legi Pedro Poveda, demanaren el desmantellament de les antenes que l’empresa vodafone té instal·lats, sense els permisos necessaris, al Carrer Lledoner nº 9, junt davant del Col·legi Pedro Poveda (veure les fotografies).

Després de més de tres d’anys d’aquestes denúncies, no ha hagut resposta municipal.

Pàgina web : http://www.embat.com/htm/eventos/evento.asp?Id_seccion=7&Id=74